အေဝးသင္ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရက္ ထပ္တိုး

အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း အပ္လက္ခံရက္ကို မတ္လကုန္အထိ ႏွစ္လထပ္တိုးမယ္လို႔ တကၠသိုလ္ေတြ ေၾကညာထားပါတယ္။ အေဝးသင္ပထမႏွစ္သင္တန္းေတြကို ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမယ္လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ရာကေန မတ္လကုန္အထိ ထပ္မံတိုးျမႇင္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စာသင္ႏွစ္ဆုံး ႏႈတ္ဆက္ပဲြမ်ား အေၾကာင္းျပဳကာ ေငြေၾကးမေကာက္ရန္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အသိေပး

အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ ပညာသင္ႏွစ္ ကုန္ဆံုးခါနီး ႏႈတ္ဆက္ပြဲမ်ား က်င္းပေလ့ ရွိရာ ထိုႏႈတ္ဆက္ပြဲမ်ားကို အ ေၾကာင္းျပဳ၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားထံ ေငြေၾကးမေကာက္ရန္ တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူငယ္အမ်ားစု တက္ေရာက္ေနတဲ့ သင္တန္း ၅ ခု

ယေန႔ေခတ္မွာဆုိရင္ေတာ့ အျပင္မွာ သင္တန္းတက္တာရွိသလို၊ အြန္လုိင္းကေန တက္လို႔ ရတာေတြလည္း ရွိေနပါၿပီေနာ္။ သင္တန္းေတြ အမ်ားႀကီး စုစည္းထားတဲ့ www.edge.com.mm သို႔ တစ္ခ်က္ ၀င္ေမႊလုိက္ျခင္းျဖင့္ မိမိ

ျမန္မာႏုိင္ငံေရေၾကာင္းပညာတကၠသုိလ္ဘြဲ႕ရမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ပိုမိုမ်ားျပားလာ

ယခုအခါ အလုပ္အကိုင္အခြမ္းအလမ္း ရွာေဖြေပးႏုိင္မႈ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ လက္ရွိအေနအထားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံေရေၾကာင္းပညာအေနျဖင့္ – ေရယာဥ္တည္ေဆာက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ (NA)၊ – ေတာ္၀င္ေရယာဥ္ဗိသုကာ၊ – ဆိပ္ကမ္းအင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ႏွင့္