ထိုင္းႏိုင္ငံမွာနာမည္ႀကီးေနေသာျမန္မာလင္မယား

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာနာမည္ႀကီးေနေသာျမန္မာလင္မယား

ပန္းရံလုပ္ေနေသာ ေယာက္က်ားျဖစ္သူမွာေႁမြကိုသတ္လိုက္သျဖင့္ သူမိန္းမကိုဝင္ပူးၿပီးျပန္ေတာင္းပန္ခိုင္းေနေသာအျဖစ္အပ်က္

ေယာက်ာ္းဖစ္တဲ့သူက နတ္ေညာင္ပင္ေအာက္ရွိေက်ာက္စိမ္းသဖြယ္ နတ္ေႁမြကိုစေနာက္ပီး႐ိုက္သတ္လိုက္ပီး

တစ္ရက္အၾကာမွာအိက္မက္ေပးပီးထို႐ြာအတြင္း ရွိလူမ်ားအားတစ္ရက္ပီးတစ္ရက္တစ္ဦးခ်င္းသတ္မည္ဟု အိပ္မက္ရပီးေနာက္နံနက္ခင္းမွာ

ထိုေယာက်ာ္း၏အမ်ိဳးသမီးကို ဝင္ပူးကာယခုျမင္ကြင္းအတိုင္းခံစားေနရတာျဖစ္ပါတယ္

itpoekar,co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *