လာဘ္ပိတ္၍ စိတ္ညစ္ေနသူမ်ား အတြက္ သစ္တံခါးဆရာေတာ္၏ လာ္ဘ္ပြင့္၍ ေငြ႐ႊင္ေစမည့္ နည္းလမ္း

မိမိ ေမြးေန႔ ၏ နံနက္ပိုင္း ၉:၄၅ မိနစ္ (သို႔ ) ၁၀:၁၀ မိနစ္ တြင္ ေဆာင္႐ြက္ရပါမည္ ။ထူးျခားစြာ လာ္ဘ္ပြင့္၍ ေငြ႐ႊင္ေစႏိုင္ ပါသည္။

ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကးအိုး (သို႔) ေအာင္အိုး(သို႔) ေျမအိုးပတ္လည္ တြင္ ” စ,ဓ,ဗ,ဝ.. ေအာင္ လာဘ္ ႐ႊင္ေစ ေငြဝင္ေစရန္ ကင္းေစ ေအာင္ျမင္ေစဟု ေရးပါ။ေဈးဆိုင္ ကုမၸဏီဆိုင္ျဖစ္ပါက ေရာင္းေကာင္းေစပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ထိုေအာင္အိုး အတြင္းသို႔ မိမိ၏ ေန႔နံ ပ ၪၥပြတ္ –ဆပြတ္ အၫြန႔္အား၊ ၿဂိဳလ္သက္ အလိုက္ ထည့္၍ အိမ္၊ ႐ုံးခန္၊း ဆိုင္ခန္းစသည့္ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းသည့္ အျမင့္တစ္ေနရာ တြင္ တင္ထားပါ။

၃ ရက္ ျပည့္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ လဲေပးပါ။ ထူးျခားစြာ သိသာလာေစပါသည္။အၿမဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါကလည္း ေကာင္းၿပီး၊ အၿမဲမလုပ္ပါက(၁၀)ရက္ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ ရပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ပ ၪၥပြတ္၊ ဆပြတ္၊ အၫြန႔္ပန္းမ်ား တြဲထိုးရာတြင္ ပညက္ေဖာ္၍မထိုးမိေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ဒါက မိမိမွာ ပိတ္ဆို႔ေနေသာကံကို ေဖာ္ၿပီးစရဏအားျဖင့္ ျမႇင့္တင္ေသာနည္းစနစ္ ျဖစ္ပါသည္။အ ေတာ္ေကာင္းပါသည္။

တကယ္လာဘ္ပိတ္ၿပီး စိတ္ညစ္ေနရသူမ်ား ေသခ်ာသတိထားၿပီး(၁၀)ရက္ အဓိ႒ာန္ျပဳကာေဆာင္႐ြက္ၾကပါ။ ထူးစြာ လာဘ္ပြင့္ၿပီး စိတ္ေအး ရပါမည္။

“အရဟံ၊ ဗုေဒၶါအရဟံ၊ အရဟံ ဗုေဒၶါ၊ ဗုဒၶႆ ဂုဏာ ေတဇသာ၊ သဗၺ သိဒၶိ လာဘံ ေမ ဘဝိႆတိ”

ဟူေသာဂါထာျဖင့္ပုတီးစိပ္၍ေသာ္လည္း ေကာင္း (၂၇) ေခါက္ ႐ြတ္၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း မနက္တိုင္းေန႔စဥ္႐ြတ္ဖတ္ေပးပါကပို၍ထိေရာက္ပါသည္။

တနဂၤေႏြ – ပ်ဥ္းမ (၁၉)၊ သီဟိုဠ္ (၂၁)

တနလၤာ – သီဟိုဠ္ (၂၁)၊ ထန္း (၁၀) ၫြန႔္

အဂၤါ – ထန္း (၁၀) ၫြန႔္၊ အုန္း (၆) ၫြန႔္

ဟူး – အုန္း (၆)၊ ကံေကာ္ (၁၅)

ေတး – ကံေကာ္ (၁၅)၊ ဇီး (၈)ေသာၾကာ – ဇီး (၈)၊ ႐ြက္လွ (၁၇) စေန – ႐ြက္လွ (၁၇)၊ ပ်ဥ္းမ (၁၉)

ဥပမာ တနဂၤေႏြျဖစ္ပါက ပ်ဥ္းမ(၁၉)သီဟိုဠ္ (၂၁)၊ ေသာၾကာသား ျဖစ္ပါက ဇီး(၈)႐ြက္လွ(၁၇)တို႔အား ေအာင္အိုးတြင္ ထိုးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္ မလုပ္ပဲႏွင့္ေတာ့ မည္သည့္ ဝင္ေငြမွ မရႏိုင္ပါ!

#သစ္တံခါးဆရာေတာ္၏ စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပ ပါသည္။

itpoekar,co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *