ဒီလူ၆ေယာက္နဲ႕ေတြ႕ရင္တစ္သက္လုံးေပါင္းပါ

၁။ သင့္ကိုေငြေခ်းေပးသူ
ေငြတစ္ျပားတစ္က်ပ္တိုင္းဟာ ေသြးနဲ႕ေခြၽးနဲ႕ရင္းခဲ့တာပါ။ တန္ဖိုးထားပါ။

၂။ သင့္ကို ပစၥည္း ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးတတ္သူ
ပစၥည္းေပါလြန္းလို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေပးကမ္းစြန့္ႀကဲတတ္သူမို႔ပါ။ ၃။ အတူတူအလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သင့္ကို ဦးစားေပးတတ္သူ
“အ” လို႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ မွ်ေဝခံစားတတ္လို႔ပါ။ ၄။ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မွာ ပိုလုပ္တတ္သူ
ႏုံအ လို႔ေတာ့မဟုတ္ဘူး။ တာ၀န္သိတတ္သူမို႔လို႔ပါ။

၅။ ေဘလ္ကို အရင္ရွင္းတတ္သူ။
ေငြေပါေနလို႔မဟုတ္ဘူး။ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို ေငြထက္ တန္ဖိုးထားတတ္လို႔ပါ။၆။ သင့္ကို ကူညီတတ္သူ
သင့္ကို ေအာက္က်ခံ ေနလို႔မဟုတ္ဘူး။ သင့္ကို သူငယ္ခ်င္း အရင္းလို သတ္မွတ္လို႔ပါ။
#Jack_Ma

Meet these six people for the rest of your life
1. Lender you
Every penny was invested in blood and sweat. Appreciate it.2. Someone who gives you generously
Not because the material is too cheap. Because of his generosity.3. Someone who puts you first when you work together
Not “A”. Because I can share feelings.

4. Someone who works harder at work
Not because of stupidity. Because he is responsible.5. Someone who clears the bill first.
Not because of money. Because friendship is more valuable than money.6. Someone who can help you
It is not because you are submissive. Because you are considered a true friend.
#Jack_Ma

itpoekar,co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *